EFOP-3.3.5.17-2017-00008

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő nyári programok megvalósítása.

- Kedvezményezett Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A projekt bemutatása:
A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása,
amelyek a nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak,
középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása,
a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása. Célcsoport: 1.-7. évfolyamos tanulók.
A projekt szakmai megvalósítása:a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése
és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat.
A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3.-4. hete.

- A támogatás összege 60 000 000 Ft
- A támogatás mértéke 100%
- A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.08.31.

Táborainkről készült szakmai beszámolók:
Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás 2019. június 17.
Angol nyelvi tábor 2019. június 17.-21.
Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés tábor 2018. június 24.-28.